Thế Giới Luật SưThế Giới Luật SưThế Giới Luật Sư
1900.0197
lienhe@thegioiluatsu.vn
Yên Hòa, Cầu Giấy

Nghề luật

Ý nghĩa của nghề luật

Ý nghĩa của nghề luật

Nghề luật có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội đặc biệt là trong xã hội hiện đại bởi những vai trò và giá trị mà nó mang lại.

– Trong thời đại hiện nay các quyền của con người ngày càng được pháp luật và nhà nước tôn trọng và bảo vệ do đó những người hành nghề luật có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân.

– Đảm bảo cho những công bằng xã hội, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện một cách công bằng, công khai và minh bạch tạo sự tin tưởng của người dân đối với pháp luật và hệ thống chính trị của nhà nước.

– Mọi hoạt động hành nghề luật đều hướng tới bảo vệ công lý, hướng tới việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks