Thế Giới Luật SưThế Giới Luật SưThế Giới Luật Sư
1900.0197
lienhe@thegioiluatsu.vn
Yên Hòa, Cầu Giấy

Luật sư

Ý nghĩa của nghề luật sư

Luật sư là gì?

Luật sư là người có những phẩm chất nhất định do luật định, chuyên tiến hành các dịch vụ pháp lý, lấy việc cung cấp các dịch vụ pháp lý làm nghề nghiệp luật sư của mình.

Ý nghĩa của nghề luật sư

Nghề luật sư có ý nghĩa vô cùng to lớn trong đời sống xã hội. Đặc bệt là trong điều kiện đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thì nghề luật sư lại càng đóng vai trò quan trọng. Điều đó thể hiện rõ nét qua chức năng xã hội của nghề luật sư.

Chức năng xã hội của nghề luật sư không chỉ thể hiện đậm nét trong lĩnh vực truyền thống và phổ biến của nghề luật sư là tham gia tố tụng mà còn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. Hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh theo đúng pháp luật. Trong lĩnh vực này, luật sư còn tham gia hoạch định chính sách kinh doanh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là giúp doanh nghiệp phòng ngừa những rủi ro trong kinh doanh và đại diện cho doanh nghiệp trong giải quyết tranh chấp phát sinh. Với chức năng như thế, luật sư đóng vai trò là “cố vấn pháp luật” cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Tóm lại, nghề luật sư không những phục vụ đắc lực yêu cầu của hoạt động tư pháp nói chung, của hoạt động xét xử nói riêng, mà còn là nhân tố quan trọng hỗ trợ các quan hệ kinh tế thị trường phát triển.


Tìm kiếm có liên quan, Lương của luật sư, Luật sư là làm gì, Luật luật sư, Tìm hiểu về ngành luật sư, Luật sư là j, Nhiệm vụ của luật sư, Luật sư cao cấp thế giới là gì, Ý nghĩa của nghề luật sư

Mã độc tống tiền (Ransomware)

Ransomware – Mối đe dọa đối với các công ty luật lớn và nhỏ tại Hoa Kỳ

Phần lớn thế giới bắt đầu hiểu được mối đe dọa to lớn của các cuộc tấn công bằng ransomware vào năm 2017, khi cuộc tấn công WannaCry tấn công khoảng 200.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Ví dụ nổi tiếng đó – trong đó tội phạm mạng mã hóa dữ liệu của nạn nhân (email, tài liệu […]
Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks