Thế Giới Luật SưThế Giới Luật SưThế Giới Luật Sư
1900.0197
lienhe@thegioiluatsu.vn
Yên Hòa, Cầu Giấy

Ứng viên Đại biểu Quốc hội có phải là người rất giàu có, thân thế quan hệ rộng?

Ứng viên Đại biểu Quốc hội

Đầu tiên cần khẳng định, những người nhiều tiền, gia đình thân thế tức vốn có người thân nắm giữ chức vụ chính quyền, cùng các mối quan hệ rộng rãi, thì sẽ thuận lợi để trở thành một Đại biểu Quốc hội. Ở Việt Nam hay các nước cũng đều thế. Bởi vậy nên ở Mỹ có những gia tộc làm chính trị truyền đời như Kenedy hay Bush.

Nhưng ở Mỹ cũng có những người như Obama, có cha là người Kenya, mẹ là một nữ nhân viên ngoại giao cấp thấp, chỉ nhờ sự nỗ lực vươn lên và phẩm chất cá nhân mà trở thành Nghị sĩ rồi Tổng thống. Hay như Bill Clinton mất cha từ nhỏ, mẹ là một nhân viên y tá bình thường, cũng chỉ nhờ học hành cố gắng mà thành Nghị sĩ rồi Tổng thống.

Bằng cách đó, cơ quan đại diện dân cử quốc gia, là Nghị viện hay Quốc hội, sẽ là nơi tập hợp đại diện của mọi thành phần dân chúng, giới thượng lưu cũng như người lao động, để phản ánh đầy đủ toàn diện các chiều kích mong muốn nguyện vọng nơi dân chúng, cũng như tạo lập một nền chính trị công bằng dựa trên năng lực thực tài và phẩm chất cá nhân.

Ở Việt Nam hiện nay, nếu một người không có tài sản vài chục tỷ, không sở hữu doanh nghiệp lớn, không là giám đốc sở hay phó chủ tịch một tỉnh, nếu nói ra ứng cử Đại biểu Quốc hội sẽ bị đánh giá là thiếu nghiêm túc hoặc cơ hội trúng cử không cao.

Điều này dường như hoàn toàn trái ngược với thế hệ các nhà lãnh đạo cách mạng đời đầu, hầu hết là những người bình dân, được học hành chỉ ở một mức nhất định, nhưng nhờ sự cố gắng vươn lên và tinh thần cống hiến mà thành. Vậy hiện nay liệu có cơ hội dành cho những người bình dân như họ?

Tôi cho rằng hiện nay việc đầu tiên là cần bám sát vào bản chất vai trò của người Đại biểu Quốc hội để tìm ra người phù hợp, ứng viên Đại biểu Quốc hội cần là người có thể nói lên tiếng nói người dân, nói đúng và trung thực ý chí nguyện vọng nhân dân, giám sát thúc đẩy bộ máy quản lý làm tốt công việc, luận bàn các vấn đề quốc gia xã hội và xây dựng chính sách.

Như cơ cấu bầu cử đã đề ra là dành 25 đến 50 ghế cho những ứng viên là người tự do, theo đó rất nên dành cho những người có năng lực phù hợp và phẩm chất xứng đáng.

Nếu không được như thế thì xét cho cùng một cơ quan Quốc hội vẫn sẽ được bầu ra, nhưng có đại diện cho ý chí nguyện vọng của mọi tầng lớp dân chúng hay không, đó là điều dành để mọi người tự đánh giá kết quả.

Nội dung được chia sẻ bởi LS Ngô Ngọc Trai tại Group DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT.

Leave A Comment

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks