Thế Giới Luật SưThế Giới Luật SưThế Giới Luật Sư
1900.0197
lienhe@thegioiluatsu.vn
Yên Hòa, Cầu Giấy

Thông tin

Ứng viên Đại biểu Quốc hội

Ứng viên Đại biểu Quốc hội có phải là người rất giàu có, thân thế quan hệ rộng?

Đầu tiên cần khẳng định, những người nhiều tiền, gia đình thân thế tức vốn có người thân nắm giữ chức vụ chính quyền, cùng các mối quan hệ rộng rãi, thì sẽ thuận lợi để trở thành một Đại biểu Quốc hội. Ở Việt Nam hay các nước cũng đều thế. Bởi vậy nên […]
Read More

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks