Tagged: thư giãn

Đòi tăng chức luật sư nhận câu trả lời tâm phục khẩu phục

Một luật sư đã làm việc tại văn phòng gần 3 năm, nhưng mới đây một luật sư khác được tuyển dụng vào sau anh lại được thăng chức thành trưởng bộ phận, còn anh thì không. Thế rồi một ngày, luật sư này tìm đến luật sư điều hành để...

%d bloggers like this: