Tagged: quảng cáo

Nghệ thuật chinh phục khách hàng qua Website Luật sư

Trang web văn phòng luật sư có vai trò quan trọng như một công cụ tiếp thị và quảng bá trong suốt 24h. Tuy nhiên, với sự phát triển công nghệ hiện tại, một trang web thông tin không còn phù hợp cho cả công cụ tìm kiếm lẫn khách hàng....

Thể hiện tác phong luật sư chuyên nghiệp với Linkedin

Trong bài viết “Nếu tôi được học lại trường luật” tác giả có đề cập đến một vấn đề mà hiện nay sinh viên luật cũng như luật sư hành nghề chưa để tâm tới. Đó chính là việc xây dựng thương hiệu cho bản thân ngay từ khi bắt...

%d bloggers like this: