Tagged: luật sư công ty

Pháp chế doanh nghiệp / Luật sư nội bộ doanh nghiệp làm gì ?

Các công việc của nhân viên pháp lý khác nhau tùy theo đặc thù mỗi doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh (BĐS, xây dựng, dược phẩm …), lĩnh vực hoạt động (sản xuất, thương mại, dịch vụ …), tùy theo mô hình doanh nghiệp (công ty TNHH, Công ty cổ...

%d bloggers like this: