Tagged: hội nhập

Danh bạ tổ chức pháp lý quốc tế (Phần 1)

1. Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp (ACC) Association of Corporate Counsel (ACC) Quy mô: Quốc tế Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp là tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động vì sự chuyên nghiệp và lợi ích của luật sư làm việc tại bộ phận pháp chế của...

[Tài liệu] Tiếng anh chuyên ngành Luật – Legal English (2nd edition) – Rupert Haigh

[Giới thiệu] Legal English – Rupert Haigh là cuốn giáo trình toàn diện về tiếng anh pháp lý viết bởi Rupert Haigh, giám đốc điều hành của trung tâm ngôn ngữ pháp lý tại London. Cuốn sách tập trung toàn bộ những kiến thức cơ bản, hướng dẫn chi tiết...

Thủ tục gia nhập Unidroit và quyền lợi của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này

Tiếp theo 02 bài đã đăng về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT) cũng như chính sách và thành tựu lập pháp của Viện, chúng tôi xin giới thiệu bài thứ 3, trình bày thủ tục...

%d bloggers like this: