Tagged: công ty luật

Blogging và lợi ích sinh viên luật có thể nghĩ tới

Tôi luôn khuyến khích các bạn sinh viên viết blog và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội khác để phát triển chuyên nghiệp cũng như kết nối và xây dựng mạng lưới. Khi còn là sinh viên, tôi chỉ viết blog như một thói quen và để thỏa...

Tạp chí pháp luật Châu Á Thái Bình Dương – Asia Pacific Law Review

Tạp chí pháp luật Châu Á Thái Bình Dương – Asia Pacific Law Review là một trong những công cụ hữu dụng nhất mà các khách hàng, tập đoàn, công ty quốc tế tham khảo để đánh giá thị trường pháp lý ở các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương....

%d bloggers like this: