Sách Chuyên Môn Về Nghề Luật

2 Responses

  1. vuongdv says:

    Ad cập nhập thêm cuốn:”pháp lý kinh doanh” của Luật sư Lộc Nguyễn nhé, cuốn này mới và khá hay đấy

  2. ltthem says:

    Mục số 8 đó Ls Vượng ơi!

Leave a Reply

%d bloggers like this: