Dzungsrt & Associates LLC

Dzungsrt & Associates LLC
Dzungsrt & Associates LLC
,
Phòng 1605, Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Saigon Riverside,
dzung.nguyen@dzungsrt.com
08. 3822 0076

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập là một công ty luật về hàng hải và giải quyết tranh chấp có trụ sở tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ luật sư có trình độ chuyên môn cao, từ năm 1994 đến nay chúng tôi đã và đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực hàng hải, thương mại, bảo hiểm và giải quyết tranh chấp. Tuyển tập The Asia Pacific Legal 500 đã công nhận Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập “hoạt động luật hàng hải danh tiếng nhất Việt Nam… cùng với hoạt động giải quyết tranh chấp rất chuyên nghiệp”

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng về tất cả các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty chúng tôi và luôn đảm bảo những tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất. Chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ về công việc tương đối chặt chẽ với các cơ quan quản lý và hành chính nhà nước và cũng làm việc khá quen với nhiều luật sư hàng hải quốc tế.

Leave a Reply

%d bloggers like this: