Baker & Mckenzie

Baker & Mckenzie
Baker & Mckenzie
Quốc Tế
1993
,
Frederick (Fred) R. Burke/
Trần Mạnh Hùng
Phòng 1001, Tầng 10, Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội / Tầng 12, Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn BDVL, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
+84 4 3825 1428

Là công ty luật mang tầm quốc tế đứng đầu thế giới với một mạng lưới hơn 3.800 luật sư tại 69 văn phòng ở 35 quốc gia trên khắp toàn cầu, Baker & McKenize đã hỗ trợ cho thành công của các khách hàng trong những thương vụ kinh doanh tại Việt Nam trong thập niên qua

Leave a Reply

%d bloggers like this: