• Uncategorized

Quảng bá bản thân là chìa khóa để trở thành một luật sư hàng đầu

2 Responses

  1. Cươngnt says:

    Cám ơn bài viết của luật sư. Em đang là sinh viên luật năm thứ ba thì cần làm gì để quảng bá bản thân?

  2. Daniel Nguyen says:

    Bạn có thể viết blog cá nhân, bình luận về các vấn đề pháp luật hoặc các quy định pháp luật hiện tại

Leave a Reply

%d bloggers like this: