Suy nghĩ như một Luật sư

You may also like...

1 Response

  1. huyenpham says:

    Mình có người bạn làm luật sư, anh này suy nghĩ cẩn thận lắm nhưng đôi khi nghĩ sâu xa và tâm lý chắc ăn quá nên làm việc cùng rất mệt mỏi

Leave a Reply

%d bloggers like this: