• Uncategorized

Hiệu trưởng đại học Luật Hà Nội: Ngựa ô về đích

1 Response

  1. Hai Dung says:

    còn một ít thông tin nữa là Thầy Vinh đã có quá trình giảng dạy và quản lý đào tạo lâu dài tại trường Đại học Luật Hà Nội, sau khi rơi trường thầy cũng tiếp tục tham gia nhiều hoạt động giáo dục như Viện Đại học Mở, Viện AMDI,… và có uy tín lớn trong ngành giáo dục. Hi vọng ngày càng có nhiều nhân sự quản lý tầm cao như vừa có tính hàn lâm vừa có năng lực quản lý, kinh doanh như thầy Vinh!

Leave a Reply

%d bloggers like this: