• Uncategorized

[Chia sẻ] Nếu tôi được học lại trường Luật

3 Responses

  1. Hà An says:

    Cảm ơn bài viết của Luật sư, em cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn còn đang học tại trường Luật và đọc được bài viết này :)

  2. Anonymous says:

    Khi trong đầu đang lo lắng nhiều chuyện, bài viết đã cho em biết mình nên làm gì. Em rất cảm ơn bài viết của Luật sư.

  3. Vương Thị Oanh says:

    Cảm ơn bài viết của luật sư. Em là sinh viên năm nhất của trường Luật đọc bài chia sẻ của Luật sư em cảm thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa :)) Em sẽ k hối hận khi vào trg Luật và sẽ hết mình theo đuổi đam mê

Leave a Reply

%d bloggers like this: