• Uncategorized

10 Điều cần biết dành cho tân sinh viên Luật

2 Responses

  1. Một bài viết thật bổ ích!

  1. August 13, 2014

    […] Lời kết: Những lời khuyên trên không giúp bạn tốt nghiệp trường luật mà chỉ giúp giảm tải áp lực của bạn trong quá trình học luật. Vì vậy, nếu bạn muốn thành công và đạt được kết quả tốt, bạn có thể tham khảo bài viết: “10 Điều cần biết dành cho Tân sinh viên Luật” […]

Leave a Reply

%d bloggers like this: