THẾ GIỚI LUẬT SƯ Đào tạo - Kết nối - Phát triển

Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn

Có thể nói, đây là một cuốn sách hướng dẫn rất hay về nghề luật sư tư vấn nói riêng và nghề luật sư nói chung của tác giả là một luật sư hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Việt Nam. Một cuốn sách mang tính...

error: Content is protected !!